Vraag 1

Geef een scatterplot voor de log2-overlevingstijd ten opzichte van de dosis, voor elke soort apart. Trek ook een best passende rechte door elke figuur.