Opgave

Schrijf een programma dat de waarde van een natuurlijk getal \(\mathsf{n}\) vraagt. Het programma toont de eerste 10 lijnen van de tafel van vermenigvuldiging van \(\mathsf{n}\). Elke lijn is van de vorm 7 * 12 = 84.

Voorbeeld

Invoer:

Geef een natuurlijk getal: 13

Uitvoer:

1 * 13 = 13
2 * 13 = 26
3 * 13 = 39
4 * 13 = 52
5 * 13 = 65
6 * 13 = 78
7 * 13 = 91
8 * 13 = 104
9 * 13 = 117
10 * 13 = 130