Kies een willekeurig getal $$n \in \mathbb{N}$$. Vorm een nieuw getal $$n'$$ door de cijfers van het getal $$n$$ van achter naar voor te schrijven. Bereken de som $$n + n'$$ van deze twee getallen.

hardnekkig

In de meeste gevallen zal het herhalen van deze procedure uiteindelijk een palindroom opleveren:

hardnekkig hardnekkig

Op de één of andere perverse manier geldt dit echter niet voor het getal 196 — althans, computersimulaties die de procedure herhaald hebben tot getallen van meer dan 300 miljoen cijfers lang, hebben nooit een palindroom gevonden. Is 196 immuun voor het genereren van palindromen? Tot nu toe heeft niemand een sluitend bewijs voor of tegen weten te leveren, dus voorlopig kent niemand nog het antwoord op deze vraag.

Opgave

Een palindroom is een woord, zin, getal of andere reeks karakters die hetzelfde lezen van links naar rechts als van rechts naar links. De term palindroom werd in de 17e eeuw geïntroduceerd door de Engelse schrijver Ben Johnson1, en is een samenstelling van de Griekse woorden palin (πάλιν, "opnieuw") en dromos (δρóμος, "weg, richting").

Voorbeeld

>>> palindroom('a1b2c3c2b1a')
True
>>> palindroom('a1b2c3C2B1A')
False
>>> palindroom('a1b2c3C2B1A', hoofdlettergevoelig=False)
True
>>> palindroom('a1b2c3c4b5a')
False
>>> palindroom('a1b2c3c4b5a', cijfers=False)
True

>>> palindroom('step on no pets')
True
>>> palindroom('Step on no pets')
False
>>> palindroom('Step on no pets', hoofdlettergevoelig=False)
True
>>> palindroom("No 'x' in 'Nixon'", andere=False, hoofdlettergevoelig=False)
True

>>> hardnekkig(871)
3
>>> hardnekkig(196)
1000
>>> hardnekkig(196, maximum=200)
200
>>> hardnekkig(78552)
31
>>> hardnekkig(78552, maximum=25)
25