Een koning is woest op twee wetenschappers uit zijn hofhouding en laat hen veroordelen tot de volgende straf. De wetenschappers zullen opgesloten worden in torens die zich aan twee uithoeken van het koninkrijk bevinden. Iedere ochtend zal de bewaker van elke toren een muntstuk opwerpen, en het resultaat daarvan aan de wetenschapper tonen die in de toren opgesloten zit. Elke gevange moet dan raden wat het resultaat is van de worp bij de andere toren. Indien minstens één van de twee gevangenen het juiste antwoord geeft, dan mogen ze alletwee nog een dag langer leven. Als ze echter beide het verkeerde antwoord geven, dan worden ze onmiddellijk geëxecuteerd.

Na het aanhoren van hun strafmaat, kunnen beide wetenschappers bij het verlaten van de troonzaal nog snel met elkaar overleggen. Welke strategie kunnen ze met elkaar afspreken om voor altijd aan hun executie te ontsnappen?

de twee torens
Karel Martel zorgt voor de bestraffing en verbanning van twee mannen, uit de Grandes Chroniques de France, 1375-1379.

Er bestaat een onfeilbare strategie die garandeert dat er altijd juist één gevangene het juiste antwoord geeft. De makkelijkste manier om deze strategie uit te leggen is door vast te stellen dat de twee worpen ofwel hetzelfde resultaat opleveren of een verschillend resultaat opleveren. Als je dat eenmaal doorhebt, dan bestaat de strategie erin te beslissen wie van beide gevangenen hetzelfde resultaat zal zeggen als dat van zijn eigen worp en wie het tegenovergestelde resultaat zal zeggen als dat van zijn eigen worp. Het lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar uit onderstaande afbeelding blijkt dat deze strategie er altijd toe zal leiden dat juist één van de twee personen het juiste antwoord zal geven, wat hen dus nog een dag extra laat leven.

strategie
De onfeilbare strategie die garandeert dat er altijd juist één gevangene het juiste antwoord geeft.

Invoer

De eerste twee regels bevatten telkens het resultaat van de worp bij de toren van de eerste en de tweede gevangene: kop of munt. De derde regel geeft aan (eerste of tweede) welke van de twee gevangen hetzelfde zal zeggen als het resultaat van de worp bij zijn eigen toren. De andere persoon zal het tegenovergestelde zeggen.

Uitvoer

Twee regels die het antwoord bevatten (kop of munt) van respectievelijk de eerste en de tweede gevangene, als ze de onfeilbare strategie toepassen zoals hierboven omschreven.

Voorbeeld

Invoer:

kop
munt
tweede

Uitvoer:

munt
munt