Een complex getal is een getal van de vorm \(a +bi\), waarbij \(a\) en \(b\) constanten zijn, en \(i\) een speciale waarde, die gedefinieerd is als de wortel uit -1. Natuurlijk kun je niet echt de wortel uit -1 berekenen, dat zou een runtime error geven; in complexe berekeningen laat je altijd de \(i\) staan. Bijvoorbeeld, het complexe getal \(3 + 2i\) kan niet verder gesimplificeerd worden.

Het product van de complexe getallen \(a +bi\) en \(c + di\) is gedefinieerd als

\[(a\times c - b\times d) + (a\times d + b\times c)i\]

Opgave

We stellen een complexe getal voor als een tuple met twee numerieke waardes. Schrijf een functie product die de vermenigvuldiging van twee complexe getallen implementeert.

Voorbeeld

>>> product((3, 4), (7, 2))
(13, 34)