3 - De Selectie Deel 1: De IF-functie

Wanneer de computer een stuk code uitvoert, krijgen we steeds een oplossing. Maar we kunnen de code zodanig ontwerpen dat meerdere uitkomsten mogelijk zijn! Hiervoor gebruiken we voorwaarden. Aan de hand van de voorwaarden kan de computer selecteren welke stap er gezet moet worden. Daarvoor gebruiken we een IF-ELSE-functie.

IF of ALS aan de voorwaarde wordt voldaan gebeurt het ene, ELSE of ANDERS gebeurt het andere.

De Syntax van de IF-Functie:

Wanneer we een ALS-functie of een IF-functie willen gebruiken, moeten we daarvoor de correcte syntaxis gebruiken. Deze gaat als volgt:

if (voorwaarde WAAR is) { 
actie uitvoeren;
}

Voorbeeld in Javascript:

We bouwen een programma dat ons kan vertellen of een invoergetal even of oneven is. Daarvoor delen we een getal door twee. Als we een geheel getal uitkomen zonder restwaarde, dan hebben we een geheel getal. Wanneer we geïnteresseerd zijn in de restwaarde, maken we gebruik van de modulodeling of %-operator.

var getal = X ;
if (getal % 2 == 0  ) { 
console.log('Het getal ' + getal + ' is een even getal.' );
}

Gevraagd:


Cursus opgesteld door Robbe Wulgaert.

Meer informatie: www.robbewulgaert.be