Welke getallen kunnen geschreven worden als de som van twee kwadraten?

Invoer

Twee getallen \(m, n \in \mathbb{N}\), waarbij \(m \leq n\).

Uitvoer

Elke som van twee kwadraten (\(x^2 + y^2\) waarvoor \(x \leq y\)) die een waarde oplevert die in het interval \([m, n]\) ligt. De uitvoer is een lijst van regels van de vorm

x ** 2 + y ** 2 = z

Opmerking

Sommige getallen kunnen op verschillende manieren geschreven worden als de som van twee kwadraten. Deze manieren moeten allemaal uitgeschreven worden.

Voorbeeld

Invoer:

48
52

Uitvoer:

0 ** 2 + 7 ** 2 = 49
1 ** 2 + 7 ** 2 = 50
4 ** 2 + 6 ** 2 = 52
5 ** 2 + 5 ** 2 = 50