Tot nu toe heb ik Python programma’s behandeld als functionaliteiten die los staan van alles wat zich buiten het programma bevindt. Python programma’s draaien echter op een computer, en zo nu en dan moet een programma omgaan met de eigenschappen van een specifieke computer. Vanaf hoofdstuk 17 gaat dit een belangrijke rol spelen, omdat ik dan het omgaan met bestanden ga behandelen. Om met de eigenschappen van een specifieke computer te kunnen omgaan, introduceert Python een aantal functies in de os module, waar os de afkorting is voor “operating system” (besturingssysteem). Dit hoofdstuk bespreekt de belangrijkste functies uit de os module.