Voeg de nieuwe Java Main Class Oef07 toe. De main-methode van deze klasse bevat al zeker deze twee regels code:
int[] lijstje = {1,7,13,21,29,100,1024,2048};
String[] woordenlijstje = {"geloof","hoop","liefde","voorzichtigheid","rechtvaardigheid","kracht","matigheid",
              "hoogmoed","afgunst","toorn","luiheid","gierigheid","gulzigheid","onkuisheid"};
en geeft vier regels als output (waarbij de vetgedrukte waarden 21 en hoop in jouw versie uiteraard kunnen verschillen):
Ik kies een getal uit het lijstje 1 7 13 21 29 100 1024 2048 : 
21
Ik kies een woord uit een vast lijstje: 
hoop
De inhoud van de eerste en derde zin is niet belangrijk, enkel het correct kiezen van een getal en een woord wordt gecontroleerd bij het indienen.