Een interface is een class die specifieke attributen en methodes vastlegt zonder een implementatie te geven van die methodes. Het idee is dat je gedwongen bent een subclass af te leiden die de methodes implementeert. Je kunt dan, zelfs als je nog niet weet welke subclasses allemaal gemaakt gaan worden, toch al functies bouwen die methodes aanroepen van de interface class, met als aanname dat deze functies worden aangeroepen met instanties van subclasses waarvoor de methodes ingevuld zijn. Om dit goed te begrijpen, kan ik beter een voorbeeld geven.

Stel dat ik een applicatie wil bouwen die werkt met voertuigen. Misschien is dit een reisplanner die berekent hoe ik van punt A naar punt B kan komen. De reisplanner heeft een kaart met daarop alle mogelijke punten en alle mogelijke verbindingen tussen naburige punten. Het heeft ook een lijst van voertuigen, waarbij sommige voertuigen gelimiteerd zijn tot bepaalde punten, en slechts beperkte andere punten verbinden (bijvoorbeeld, boten reizen alleen tussen havens). De reisplanner krijgt een start- en een eindpunt, en geeft dan een uitvoer die iets zegt als: neem de auto en reis van het startpunt naar punt X, neem dan het vliegtuig om van punt X naar punt Y te reizen, neem dan de bus om van punt Y naar punt Z te reizen, en loop tenslotte van punt Z naar het eindpunt.

Deze applicatie heeft een definitie van voertuigen nodig. Om een optimaal reisplan te maken, moet de applicatie weten welke voertuigen waar aanwezig zijn, waarheen ze kunnen reizen, en de reissnelheid (zodat je niet een plan krijgt dat zegt “loop van Amsterdam naar Moskou”). Het kan ook zinvol zijn om een werkwoord op te nemen dat beschrijft hoe je reist met een voertuig (bijvoorbeeld “rijd,” “vaar,” of “vlieg”). Je moet er goed over nadenken hoe je dergelijke voertuigen wilt implementeren. Een mogelijke aanpak is ieder voertuig een methode te geven die een beginpunt als argument krijgt en die retourneert of het voertuig op dat beginpunt aanwezig is, een methode die een eindpunt krijgt en die retourneert of dat eindpunt met dat voertuig bereikt kan worden, een methode die twee punten krijgt en die aangeeft hoeveel tijd het voertuig nodig heeft om tussen die twee punten te reizen, en een methode die het corresponderende werkwoord retourneert (ik zeg niet dat deze implementatie een goed idee is, maar het is er een die gebruikt zou kunnen worden). Dus je kunt de class Voertuig als volgt implementeren:

class Voertuig:
  def __init__( self ):
    self.startpunt = []
    self.eindpunten = []
    self.werkwoord = ""
    self.naam = ""
  def __str__( self ):
    return self.naam
  def isStartpunt( self, p ):
    return NotImplemented
  def isEindpunt( self, p ):
    return NotImplemented
  def snelheid( self, p1, p2 ):
    return NotImplemented
  def reisWerkwoord( self ):
    return NotImplemented

Een dergelijke class heet een “interface” of “abstracte class” (in computertheorie zijn er subtiele verschillen tussen interfaces en abstracte classes, maar voor Python zijn die niet van belang). Je gebruikt deze class niet om er instanties van te creëren, wat de reden is dat alle methodes NotImplemented retourneren. In plaats daarvan gebruik je de class als een superclass waarvan je subclasses afleidt, waarbij de subclasses min of meer gedwongen zijn om een implementatie voor iedere van de voorgedefinieerde methodes te geven. Dit betekent dat, ongeacht het voertuig dat je als subclass creëert, de methodes van Voertuig altijd voor het voertuig zullen bestaan. Functies die iets doen met voertuigen mogen er dus vanuit gaan dat de betreffende methodes beschikbaar zijn.