Voor deze reeks maak je een nieuw project aan, met naam naar keuze. Voor elke oefening komt er een Java Main Class. Dit maak je aan door in NetBeans op de package rechts te klikken. In het keuzemenu duid je New aan. Uit het lijstje kies je dan Java Main Class....

klasse_toevoegen.png

Allicht is jullie keuzelijstje niet zo groot als in het screenshot hierboven; als Java Main Class... er niet tussen staat, kijk je onderaan bij Other.... Daar kies je in de linkerlijst voor Java, zodat in de lijst rechts alle mogelijkheden voor Java-gerelateerde bestanden opgesomd worden.

Maak een nieuwe Java Main Class aan met de naam Oef01. Het hoofdprogramma schrijft van het getal 5 (dat je opslaat in een lokale variabele met naam x en type double) volgende zaken uit: het dubbel, de helft, het kwadraat en de vierkantswortel. Merk op dat $$5^2 = 5\cdot 5$$; het gebruik van een functie die machten berekent is hier overkill. Om de vierkantswortel te berekenen heb je echter wel een wiskundige functie nodig. Die vind je in de Java-klasse Math. Bekijk de API van deze klasse. Heb je een idee waarom alle methodes statisch zijn? (Vergelijk met de klasse Greenfoot.) De output moet er als volgt uitzien:

Het dubbel van 5.0 is 10.0
De helft van 5.0 is 2.5
Het kwadraat van 5.0 is 25.0
De vierkantswortel van 5.0 is 2.23606797749979
Declareer nu een andere variabele, deze keer van het type int. Geef ook deze variabele de waarde 5, en herneem dezelfde code als daarnet (kopieer en pas enkel de naam van de variabele aan). Zorg nog voor een extra witlijn (lege regel) tussen de vorige vier lijnen output en de vier nieuwe lijnen. Waarin verschillen die vier laatste regels output met de vorige? Hoe komt dit?