Een lijst is homogeen als ze ten minste twee gelijke getallen bevat. Een lijst is heterogeen als ze ten minste twee verschillende getallen bevat. Zo is de lijst [2,2] een voorbeeld van een homogene lijst, is de lijst [2,1,4] heterogeen, is de lijst [1,2,1,4] zowel homogeen als heterogeen, en is de lege lijst noch homogeen, noch heterogeen.

Opgave

Schrijf een functie homoOfHetero waarmee de homogeniteit en/of heterogeniteit van een gegeven lijst van natuurlijke getallen kan nagegaan worden. De gegeven lijst moet als argument aan de functie doorgegeven worden, en de functie moet als resultaat een string teruggeven die aangeeft om welk soort lijst het gaat. De mogelijke gevallen die hierbij moeten onderschreiden worden zijn

Voorbeeld

>>> homoOfHetero([9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9])
'homo'
>>> homoOfHetero([1, 10, 4, 5, 6, 2, 3])
'hetero'
>>> homoOfHetero([10, 9, 8, 10, 2, 10, 4, 6, 3, 7, 5, 4, 4, 7])
'beide'
>>> homoOfHetero([7])
'niets'