In zijn boek Scaling uit 1984 wijst fysioloog Knut Schmidt-Nielsen van Duke University op een leuke toevalligheid:

Een muis van 30 gram die ademt aan een snelheid van 150 keer per minuut zal 200 miljoen keer ademen tijdens zijn 3 levensjaren. Een olifant van 5 ton die ademt aan een snelheid van 6 keer per minuut heeft ongeveer hetzelfde aantal ademhalingen tijdens zijn 40 levensjaren. Het hart van een muis, dat tikt aan 600 slagen per minuut, geeft een muis zo'n 800 miljoen hartslagen tijdens zijn hele leven. De olifant, met een hartslag van 30 slagen per minuut, krijgt ongeveer hetzelfde aantal hartslagen tijdens zijn leven.

Los van de rekenfouten die Schmidt-Nielsen maakt bij zijn berekening van het totaal aantal hartslagen van muizen en olifanten, blijkt inderdaad dat de meeste zoogdieren tijdens hun leven ongeveer één miljard hartslagen hebben. Kleine zoogdieren hebben typisch een hoge stofwisseling en een kort leven, terwijl grotere zoogdieren een lagere stofwisseling en een langer leven hebben.

hartslagen

Wij mensen hebben geluk: we leven een paar keer langer dan onze lichaamsgrootte zou doen vermoeden.

Invoer

De eerste regel van de invoer bevat de naam van een diersoort. Daarna volgen twee regels die elk een natuurlijk getal bevatten. Het eerste natuurlijk getal is het gemiddeld aantal hartslagen per minuut van de diersoort, en het tweede getal is de gemiddelde levensduur van de diersoort uitgedrukt in jaren.

Uitvoer

De uitvoer bestaat uit de zin schepsels hebben d.dd miljard hartslagen, waarbij de cursieve fragmenten moeten ingevuld worden met gegeven en berekende waarden. Op de plaats van schepsels moet de gegeven naam van de diersoort ingevuld worden. De plaats aangegeven door d.dd moet ingevuld worden met het berekend aantal hartslagen in het leven van de diersoort, uitgedrukt in miljarden hartslagen. Deze waarde moet uitgeschreven worden als een floating point getal met twee decimale cijfers, waarbij afronding gebruikt wordt om de decimale cijfers te bepalen. Bij de berekening moet geen rekening gehouden worden met schrikkeljaren, en mogen alle jaren met 365 dagen geteld worden.

Voorbeeld

Invoer:

mensen
60
70

Uitvoer:

mensen hebben 2.21 miljard hartslagen

Epiloog

hartslagen

Bronnen