Van 2001 tot en met 2014 zond Canvas de legendarische televisiequiz De Canvascrack uit. In deze quiz nam een persoon — de crack — het op tegen een uitdager in een korte quiz van een aantal meerkeuzevragen over allerlei onderwerpen, telkens met drie mogelijke antwoorden. Dikwijls bevatten de vragen meerdere tips waaruit het goede antwoord kon afgeleid worden, of waardoor eliminatie kon toegepast worden. Eén keer per aflevering was er ook een ronde met een welbepaald thema dat als rode draad doorheen de vragen liep.

Canvascrack
Fragment uit de legendarische televisiequiz De Canvascrack waarin een uitdager (links) het opneemt tegen de crack (rechts).

Per ronde beantwoordde de uitdager eerst elke vraag hardop. Na elk antwoord van zijn tegenstrever gaf de crack — onzichtbaar voor de uitdager — aan of hij dacht dat het antwoord van de uitdager al dan niet juist was. Na elke vragenronde volgde een evaluatie waarin de juiste antwoorden op de vragen en de beoordeling van de crack bekendgemaakt werden. Voor elk juist antwoord kreeg de uitdager een punt en voor elke juiste beoordeling kreeg de crack een punt. Op basis van het puntentotaal voor een ronde werd dan beslist of de ronde gewonnen werd door de crack of zijn uitdager, dan wel of de ronde eindigde op een ex aequo.

De uitdagers zaten elk aan een afzonderlijke tafel. Bij winst schoof de crack telkens op naar een volgende tafel om daar een nieuwe uitdager te bekampen. Elke volgende tafel was voor de crack een vast bedrag van €25 meer waard dan de vorige tafel: de eerste tafel was €25 waard, de tweede €50, de derde €75 enzoverder. Na elke tafel die de crack gewonnen had, werd de waarde van de gewonnen tafel toegevoegd aan zijn totaal gewonnen bedrag. Na elke vijfde gewonnen tafel werd het gewonnen bedrag van de crack bovendien ook nog eens verdubbeld (nadat eerst de waarde van de vijfde tafel bij het gewonnen bedrag werd opgeteld).

Na elke gewonnen tafel mocht de crack beslissen om te stoppen en het tot dan toe gewonnen bedrag mee naar huis te nemen. Hij kon ook beslissen om verder te gaan naar de volgende tafel, met het risico om daar geld te verliezen. Bij verlies van een tafel werd het tot dan toe gewonnen bedrag van de crack immers gehalveerd, moest de crack het spel verlaten en werd hij als crack vervangen door de uitdager die tegen hem gewonnen had. Een crack kon maximaal twintig tafels winnen, en was na de twintigste gewonnen tafel verplicht om te stoppen en zijn totaalbedrag mee naar huis te nemen.

Canvascracktafels
Overzicht van de waarde van de tafels in De Canvascrack.

Onderstaande tabel toont het verloop van het spel indien de crack twintig opeenvolgende tafels wint. Daarbij wordt voor elke opeenvolgende tafel de waarde van de tafel aangegeven (tweede kolom), of het gewonnen bedrag zal verdubbeld worden bij winst van de tafel (dit gebeurt bij tafels 5, 10, 15 en 20; derde kolom) en wat het bedrag is die de crack tot dan toe heeft verzameld nadat hij de tafel heeft gewonnen (vierde kolom).

tafel waarde verdubbel winst
1 €25
€25
2 €50
€75
3 €75
€150
4 €100
€250
5 €125 €750
6 €150
€900
7 €175
€1075
8 €200
€1275
9 €225
€1500
10 €250 €3500
tafel waarde verdubbel winst
11 €275
€3775
12 €300
€4075
13 €325
€4400
14 €350
€4750
15 €375 €10250
16 €400
€10650
17 €425
€11075
18 €450
€11525
19 €475
€12000
20 €500 €25000

Wie er in slaagde 20 tafels te winnen mocht zich Supercrack noemen en ontving de hoofdprijs van €25.000. Dit is slechts zeven deelnemers gelukt: Jan Van den Nest (2002), Jimmy Geeraerts (2005), Jan Bosmans (2006), Joris Alen (2007), John Christoffels (2008), Erik Meersschaert (2009) en Geert Tanghe (2014).

Invoer

Bepaal op basis van het spelverloop in een vragenronde van De Canvascrack of de uitdager dan wel de crack de ronde heeft gewonnen. De eerste regel van de invoer bevat een getal $$n \in \mathbb{N}_0$$ dat aangeeft hoeveel vragen er in de ronde gesteld worden. Daarna volgen voor elke vraag telkens drie regels met de volgende informatie:

Uitvoer

De crack verliest als zijn puntentotaal kleiner is dan de helft van het aantal vragen. Anders wint de speler met het hoogste puntentotaal, of eindigt de ronde op een ex aequo als de uitdager en de crack evenveel punten hebben. Afhankelijk van de evaluatie van de ronde die omschreven wordt door de gegevens uit de invoer, moet het volgende resultaat uitgeschreven worden:

Hierbij moeten de cursieve fragmenten ingevuld worden op basis van het berekende puntentotaal: c is het puntentotaal van de crack en u dat van de uitdager.

Voorbeeld

Invoer:

5
C
C
juist
B
C
fout
B
A
juist
A
A
fout
C
A
fout

Uitvoer:

crack wint met 3 punten tegen 2

Voorbeeld

Invoer:

5
C C juist A A juist A A juist B A juist A B juist

Uitvoer:

ex aequo: beide deelnemers hebben 3 punten

Voorbeeld

Invoer:

5
A A juist B B fout A C juist C C juist C C juist

Uitvoer:

uitdager wint met 4 punten tegen 3