Opgave

De Body Mass Index (BMI) van een persoon met massa m (uitgedrukt in kg) en lengte l (uitgedrukt in m) wordt gegeven door:

\[\mathsf{BMI = \frac{m}{l^2}.}\]

Jacoba is 176 cm groot en weegt 68 kg. Schrijf een programma dat haar BMI berekent. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens drie variabelen. Toon de berekende waarde, afgerond op 1 cijfer na de komma.