Cellofaan is een dunne, transparante film die gemaakt wordt van cellulose. Cellulosevezels van hout, katoen of hennep worden opgelost in een basische oplossing en behandeld met koolstofdisulfide om zo een oplossing te verkrijgen die viscose genoemd wordt. Deze oplossing wordt vervolgens geëxtrudeerd door een spleet in een zuurbad om de viscose terug om te zetten in cellulose.

cellofaan
Cellulosevezels van hout, katoen of hennep worden opgelost in een basische oplossing en behandeld met koolstofdisulfide om zo een oplossing te verkrijgen die viscose genoemd wordt.

Cellofaan werd uitgevonden door de Zwitserse chemicus Jacques E. Brandenberger. Hij deed er tien jaar over om zijn transparante films te perfectioneren alvorens er in 1912 een patent voor aan te vragen. Cellulosefilms worden sinds de jaren dertig geproduceerd. Behalve voor het verpakken van voedsel, worden ze ook gebruikt voor een aantal industriële toepassingen zoals het vervaardigen van plakband (waaronder Scotch Tape) en als semipermeabel membraan in bepaalde batterijen. De verkoop van cellofaan is de laatste jaren flink gekelderd vanwege de productie van alternatieve verpakkingsmaterialen, en doordat viscose steeds minder vervaardigd wordt omwille van het vervuilende koolstofdisulfide.

Opgave

Op een vlak oppervlak — bijvoorbeeld een raam of een lichtbak waarop dokters röntgenfoto's bekijken — wordt een rechthoekig rooster aangebracht. Daarvan worden de kolommen van links naar rechts en de rijen van onder naar boven genummerd vanaf nul. Op het oppervlak kunnen rechthoekige cellofaanfilms aangebracht worden, die precies samenvallen met een aantal vlakken van het rooster. Deze transparante films zijn ofwel rood of blauw gekleurd. Indien een vlak bedekt wordt door één of meer rode films dan heeft het een rode kleur. Is een vlak bedekt met één of meer blauwe films, dan heeft het een blauwe kleur. Wanneer een vlak bedekt wordt door minstens één rode en minstens één blauwe film, dan krijgt het een paarsachtige kleur.

cellofaan

Voor gegeven posities van een aantal rode en blauwe films moet je bepalen hoeveel vlakken er paars kleuren. Hiervoor ga je als volgt te werk.

Voorbeeld

Bij onderstaande voorbeeldsessie gaan we ervan uit dat het bestand cellofaan.txt1 zich in de huidige directory bevindt. De schikking van de cellofaanfilms op het rooster komt in beide gevallen overeen met de afbeelding die hierboven staat.

>>> paars([(0, 0, 5, 5, 'R'), (10, 0, 5, 5, 'R'), (3, 2, 9, 2, 'B')])
8
>>> cellofaan('cellofaan.txt')
8