Opgave

De Body Mass Index (BMI) van een persoon met massa m (uitgedrukt in kg) en lengte l (uitgedrukt in m) wordt gegeven door:

\[\mathsf{BMI = \frac{m}{l^2}.}\]

Schrijf een programma dat eerst de massa (in kg) en dan de lengte (in m) vraagt van een persoon. Bereken en toon de BMI van die persoon, afgerond op één cijfer na de komma. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens drie variabelen.

Voorbeeld

Invoer:

Geef de massa (in kg): 78
Geef de lengte (in m): 1.86

Uitvoer:

22.5