Opgave

Een cilinder heeft een straal van 2 cm en een hoogte van 5 cm. Schrijf een programma dat het volume van de cilinder berekent.

Toon het resultaat, uitgedrukt in cm³. Rond af op 1 mm³.