Opgave

Kopieer en plak onderstaand programma in een IDE. Bewaar het programma en voer het uit.

letter = input('Typ een hoofdletter: ')
# controleer of de variabele letter een klinker is:
if letter == 'A' or letter == 'E' or letter == 'I' or letter == 'O' or letter == 'U':
    # als letter een klinker is, print dat dan ook:
    print(letter, 'is een klinker.')
else:
    # als letter geen klinker is, is het dus een medeklinker. Print dat dan ook:
    print(letter, 'is een medeklinker.')