Het imperiaal stelsel (Engels: Imperial Standard System) is een Engels systeem van maten en gewichten, met als standaard lengtemaat de yard, standaard massa het pond en als standaard inhoudsmaat de gallon. Tegenwoordig zijn het vrijwel alleen de Verenigde Staten die de eenheden van dit systeem (de customary units) gebruiken, terwijl deze tot ver in de 20e eeuw ook in het Verenigd Koninkrijk en zijn koloniën werden gebruikt.

Als lengtemaat wordt de yard nog verder onderverdeeld in foot en inch volgens de volgende verhoudingen:

12 inch = 1 foot,
3 foot = 1 yard.

Voor omzettingen van het imperiaal stelsel naar het metriek stelsel geldt dat:

1 meter = 39,45 inch.

Gevraagd wordt om een afmeting uitgedrukt in meter om te zetten naar de corresponderende afstand uitgedrukt in een geheel aantal yard, foot en inch. Hierbij wordt het aantal inch afgerond tot het dichtbijzijnde geheel getal. Zo komt 1 meter bijvoorbeeld overeen met 1 yard, 0 foot en 3 inch.

Tip: Afronden doe je in Python met behulp van de ingebouwde functie round.

Invoer

Eén regel met daarop een afmeting uitgedrukt in meter (decimaal getal).

Uitvoer

Drie regels: dezelfde afmeting maar dan uitgedrukt in yard, foot en inch, elk weergegeven op een afzonderlijke regel als een geheel getal zonder voorloopnullen.

Voorbeeld

Invoer:

104.401

Uitvoer:

114
1
3