Opgave

Schrijf een programma dat de lengte (in cm) van de rechthoekszijden vraagt in een rechthoekige driehoek. Het programma berekent en toont de lengte (in cm) van de schuine zijde, afgerond op 1 mm. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens drie variabelen.

Voorbeeld

Invoer:

Geef de lengte (in cm) van de eerste rechthoekszijde: 7.1
Geef de lengte (in cm) van de tweede rechthoekszijde: 3.6

Uitvoer:

8.0