Opgave

De Body Mass Index (BMI) van een persoon met massa m (uitgedrukt in kg) en lengte l (uitgedrukt in m) wordt gegeven door:

\[\mathsf{BMI = \frac{m}{l^2}.}\]

Alexander is 190 cm groot en weegt 85 kg. Schrijf een programma dat zijn BMI berekent. Toon de berekende waarde, afgerond naar een natuurlijk getal.