In 1952 ontwikkelde dr. Virginia Apgar een test waarmee snel een eerste evaluatie kan gemaakt worden van de algemene toestand van een pasgeboren baby.

Virginia Apgar
Dr. Virginia Apgar.

Deze test wordt door een verloskundige, gynaecoloog of kinderarts uitgevoerd een minuut, vijf minuten en tien minuten na de geboorte en geeft inzicht in de conditie van de baby op vijf vitale criteria:

Voor elk criterium worden 0, 1 of 2 punten gescoord, die samengeteld worden tot de zogenaamde APGAR score. Onderstaande tabel geeft aan hoe de individuele criteria gequoteerd worden. De meeste baby's komen ter wereld met een APGAR score tussen 7 en 10 punten. Indien de score minder dan 4 punten bedraagt, is onmiddellijk ondersteunende hulp vereist.

code criterium 0 punten 1 punt 2 punten
A Ademhaling geen zwak goed doorhuilen
P Pols- / hartslag 0/min < 100/min 100/min
G Spierspanning / -tonus slap enige flexie van de ledematen actieve beweging van de ledematen
A Aspect / kleur blauw of bleek blauw bij de extremiteiten hele lichaam roze
R Reactie op prikkels geen enige beweging krachtig huilen

Schrijf een programma dat de APGAR score berekent op basis van observaties voor elk van de vijf criteria. Het programma moet onmiddellijk alarm slaan indien de APGAR score minder dan 4 bedraagt.

Invoer

Vijf regels die elk een omschrijving bevatten voor één van de vijf criteria die gebruikt worden om de APGAR score te berekenen (in de volgorde zoals in bovenstaande tabel). Elke omschrijving wordt gevormd door een sleutelwoord dat correspondeert met de groengekleurde tekstfragmenten in bovenstaande tabel. Omschrijvingen die verschillen van de opgelijste sleutelwoorden worden als ongeldig aanzien. De pols- en hartslag wordt omschreven door een natuurlijk getal.

Uitvoer

De APGAR score die overeenstemt met de gegeven observaties. Als de score lager is dan 4, dan moet niet de score zelf maar de tekst alarm uitgeschreven worden. Als minstens één van de omschrijvingen voor de observaties ongeldig is dan moet niets anders dan de tekst ongeldige invoer uitgeschreven worden.

Voorbeeld

Invoer:

goed doorhuilen
0
actieve beweging
blauw
krachtig huilen

Uitvoer:

6

Voorbeeld

Invoer:

zwak
110
slap
bleek
geen

Uitvoer:

alarm

Voorbeeld

Invoer:

zwak
99
het valt mee
roze
enige beweging

Uitvoer:

ongeldige invoer