Hier is iets fantastisch — een machine gemaakt van breuken: \[ \frac{17}{91}, \frac{78}{85}, \frac{19}{51}, \frac{23}{38}, \frac{29}{33}, \frac{77}{29}, \frac{95}{23}, \frac{77}{19}, \frac{1}{17}, \frac{11}{13}, \frac{13}{11}, \frac{15}{14}, \frac{15}{2}, \frac{55}{1} \] Begin met het getal 2 als seed. Vermenigvuldig de seed telkens met de volgende breuk, todat het product een geheel getal is (in dit geval is dit bij vermenigvuldiging met de breuk $$\frac{15}{2}$$). Neem nu dit geheel getal (15) als de nieuwe seed, en vermenigvuldig die seed opnieuw met elk van de breuken, totdat je opnieuw een geheel getal bekomt. Blijf deze procedure herhalen, en houd bij wanneer de seed een macht van twee is.

stap seed $$\log_{2}(\text{seed})$$
19 4 2
69 8 3
280 32 5
707 128 7
2363 2048 11
3876 8192 13
8068 131072 17
11319 524288 19
19201 8388608 23
36866 536870912 29
45551 2147483648 31
75224 137438953472 37
101112 2199023255552 41
117831 8796093022208 43
152025 140737488355328 47
215384 9007199254740992 53
293375 576460752303423488 59
327020 2305843009213693952 61
428553 147573952589676412928 67
507519 2361183241434822606848 71
555694 9444732965739290427392 73
700063 604462909807314587353088 79
808331 9671406556917033397649408 83
989526 618970019642690137449562112 89
1273490 158456325028528675187087900672 97
1434366 2535301200456458802993406410752 101
1530213 10141204801825835211973625643008 103
1710923 162259276829213363391578010288128 107
1818254 649037107316853453566312041152512 109
2019962 10384593717069655257060992658440192 113
2833089 170141183460469231731687303715884105728 127

De eerste tweede macht ($$2^2 = 4$$) verschijnt na 19 stappen. Vijftig stappen later duikt $$2^3 = 8$$ op. Daarna verschijnt $$2^5 = 32$$ ongeveer 200 stappen verderop. Er ontstaat een patroon: de exponenten zijn 2, 3, 5, 7, 11, 13, …

Zo blijkt dat "alleen al deze veertien breuken een oneindig aantal priemgetallen bevatten, zelfs die waar nog niemand iets van afweet" schrijft Dominic Olivastro. "Er is iets enorm magisch aan." Deze PRIMEGAME techniek is gebaseerd op een Turing-complete esotherische programmeertaal genaamd FRACTRAN1, die bedacht werd door John Horton Conway2.

Opgave

Elke regel van het tekstbestand fractions.txt3 bestaat uit een patroon $$p \in \mathcal{P}$$, gevolgd door een spatie en een woord $$w \in \mathcal{W}$$. De verzameling $$\mathcal{P}$$ bevat alle mogelijke reeksen van breuken. Een breuk wordt voorgesteld als twee natuurlijke getallen die van elkaar worden gescheiden door een slash (/). De getallen voor en na de slash worden respectievelijk de teller en de noemer van de breuk genoemd. In een reeks breuken worden de voorstellingen van de individuele breuken van elkaar gescheiden door één enkele spatie. De verzameling $$\mathcal{W}$$ bevat alle woorden die enkel bestaan uit kleine letters. Gevraagd wordt:

 1. Bepaal zo kort mogelijke reguliere expressies voor de volgende deelverzamelingen van $$\mathcal{P}$$:

  • $$\mathcal{P}_1 = \{\,p \in \mathcal{P}\,|\,p\ $$bestaat uit exact 7 breuken$$\,\}$$

   voorbeeld: 4135/326 1/44 1/764 14/1 91/116 1435/3576 38/3 $$\in \mathcal{P}_1$$
     19/98 671/97 3668/1481 703/841 379/153 $$\not \in \mathcal{P}_1$$
  • $$\mathcal{P}_2 = \{\,p \in \mathcal{P}\,|\,$$de noemers van alle breuken in $$p$$ zijn even$$\,\}$$

   voorbeeld: 2781/52 89/8 601/856 43/4 2183/2712 $$\in \mathcal{P}_2$$
     23/2 297/1822 5966/4005 67/6326 1179/151 $$\not \in \mathcal{P}_2$$
  • $$\mathcal{P}_3 = \{\,p \in \mathcal{P}\,|\,p\ $$bevat minstens één breuk waarvan teller en noemer uit exact twee cijfers bestaan$$\,\}$$

   voorbeeld: 3793/1586 27/70 107/88 167/795 61/2 $$\in \mathcal{P}_3$$
     2687/2548 1657/53 5077/7 7/67 80/121 $$\not \in \mathcal{P}_3$$
  • $$\mathcal{P}_4 = \{\,p \in \mathcal{P}\,|\,$$in alle breuken van $$p$$ is het eerste cijfer van de teller gelijk aan het laatste cijfer van de noemer$$\,\}$$

   voorbeeld: 91/379 7/67 6353/596 495/4184 743/2947 $$\in \mathcal{P}_4$$
     65/36 7/26 1/6 746/9 601/24 441/4924 $$\not \in \mathcal{P}_4$$

  Geef telkens een Unix commando waarin de reguliere expressie gebruikt wordt door een commando uit de grep familie om enkel de regels van het tekstbestand naar stdout te schrijven waarvan het patroon $$p$$ behoort tot $$\mathcal{P}_i\ (i = 1, 2, 3, 4)$$.

 2. Bepaal als volgt de woorden $$w_1\ w_2\ w_3\ w_4$$ van een geheime boodschap:

  • het woord $$w_1$$ staat op de unieke regel waarvan $$p$$ behoort tot $$\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$$

  • het woord $$w_2$$ staat op de unieke regel waarvan $$p$$ behoort tot $$ \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$$

  • het woord $$w_3$$ staat op de unieke regel waarvan $$p$$ behoort tot $$\mathcal{P}_3  \cap \mathcal{P}_4$$

  • het woord $$w_4$$ staat op de unieke regel waarvan $$p$$ behoort tot $$\mathcal{P}_4 \cap \mathcal{P}_1$$

  Geef telkens een Unix commando waarin de reguliere expressies voor de verzamelingen $$\mathcal{P}_i\ (i = 1, 2, 3, 4)$$ gebruikt worden door commando's uit de grep familie om het woord $$w_j\ (j = 1, 2, 3, 4)$$ op te zoeken in het tekstbestand en uit te schrijven naar stdout. Hierbij is het niet toegelaten om het woord $$w_j$$ letterlijk uit te schrijven (bv. echo $$w_j$$).