Vraag 13 (Meerkeuzevraag)

Wat kan je zeggen over volgende interpretatie.

De log2-overlevingstijd bij goudvissen neemt gemiddeld met 0.169 eenheden minder snel af per mg/l toename van de dosis waaraan ze worden blootgesteld dan bij dojovissen, na correctie voor gewicht. Het effect van de dosis is dus minder groot bij goudvissen dan bij dojovissen.

  1. De interpretatie is correct, maar het verschil in effect is niet significant
  2. De stelling is theoretisch gezien correct, maar biologisch niet relevant.
  3. De stelling is niet correct.
  4. Geen van bovenstaande antwoorden is juist.