Opgave

Schrijf een programma dat de oppervlakte van een cirkel vraagt (in cm²). Het programma berekent en toont de straal van deze cirkel (uitgedrukt in cm), afgerond op 1 mm. Schrijf minstens één lijn commentaar en gebruik minstens twee variabelen.

Voorbeeld

Invoer:

Geef de oppervlakte van de cirkel (in cm²): 1000

Uitvoer:

17.8