Vraag 4 (Meerkeuzevraag)

Beschouw de volgende stellingen over de figuur:

A. Het bereik van het gewicht is voor alle soorten quasi gelijk.

B. Het effect van gewicht op de log2-overlevingstijden is voor elke soort ongeveer hetzelfde

Welke stelling(en) is/zijn correct?

  1. Zowel A als B
  2. Enkel A
  3. Enkel B
  4. A noch B