Geef de positie van het meest linkse karakter dat slechts één keer voorkomt in een gegeven string.

Invoer

Een enkele regel die een string van karakters bevat.

Uitvoer

De positie van het eerste karakter in de string dat slechts één keer voorkomt. Posities worden hierbij geteld vanaf 0. Wanneer geen enkel karakter slechts één keer voorkomt in de string, moet de waarde -1 uitgeschreven worden.

Voorbeeld

Invoer:

aabbcddd

Uitvoer:

4

Voorbeeld

Invoer:

aabbcccddd

Uitvoer:

-1