Een generator is een functie die het gedrag van een iterabel object emuleert. Over het algemeen is het korter en gemakkelijker om een generator te bouwen dan het is om een iterabele te bouwen. Diverse standaardfuncties zijn als generator geïmplementeerd, bijvoorbeeld de functie range().

Generatoren zijn gebaseerd op het gereserveerde woord yield. Als __next__() wordt aangeroepen voor een generator, wordt de functie uitgevoerd totdat yield wordt aangetroffen, en dan wordt de waarde geretourneerd die met de yield geassocieerd is. Daar aangekomen, “wacht” de functie totdat __next__() opnieuw wordt aangeroepen, waarna de functie verder gaat waar hij gebleven was totdat yield weer gevonden wordt. StopIteration wordt automatisch gegenereerd wanneer de functie eindigt.

Je hoeft niet expliciet __next__() en/of __iter__() te definiëren voor een generator. Een generator bestaat bij gratie van het feit dat de functie het gereserveerde woord yield bevat, en het geassocieerde iterabele object wordt automatisch door Python gecreëerd, inclusief correcte implementaties voor __next__() en __iter__().

def fibo( maxnum ):
  nr1 = 0
  nr2 = 1
  while nr2 <= maxnum:
    nr3 = nr1 + nr2
    nr1 = nr2
    nr2 = nr3
    yield nr1

fseq = fibo( 1000 )
for n in fseq:
  print( n, end=" " )
print()
for n in fseq:
  print( n, end=" " )

Generator expressies

In hoofdstuk 131 introduceerde ik het concept “list comprehension.” Omdat een list in een iterator veranderd kan worden, en daarom in een generator, heeft Python een gelijksoortig concept geïntroduceerd voor generatoren, en noemt dit “generator expressies.” De syntax van een generator expressie is gelijk aan de syntax van een list comprehension, behalve dat er ronde in plaats van vierkante haken omheen staan.

Bijvoorbeeld, de volgende generator expressie retourneert alle kwadraten tot en met 100:

seq = (x*x for x in range( 11 ))
for x in seq:
  print( x, end=" " )

Als je de twee buitenste haakjes in de generator expressie wijzigt in vierkante haken, wordt de code uitgevoerd met seq als resultaat van een list comprehension. Om hierover heel duidelijk te zijn: met list comprehension wordt de hele list in één keer gegenereerd, terwijl met een generator expressie de elementen pas gegenereerd worden wanneer ze nodig zijn. Daarom is in principe een generator expressie te prefereren, aangezien die minder geheugen nodig heeft.